3
@Glowimages: Marking A Tick Box
4
2
AppleMark

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA


Przewodniczący

dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 

Członkowie

 

prof. dr hab. Józef Girjatowicz – Wydział Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Iga Rudawska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
dr hab. Agata Zawiszewska – Wydział Filologiczny
dr Anetta Wieczorek – Wydział Bilogii
dr Anna Buczkowska – Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.
dr Wojciech Bożek – Wydział Prawa i Administracji
dr Robert Bartłomiejski – Wydział Humanistyczny
ks. dr Roman Misiak – Wydział Teologiczny
dr Krzysztof Wilk – Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
dr Daniel Dąbrowski – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
dr Paweł Andrzejewski – Wydział Matematyczno-Fizyczny
mgr inż. Mirosława Różycka – Biblioteka Główna
mgr Regina Ptak – Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Mateusz Buttler – Samorząd Studencki

UCHWAŁA NR 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej
UCHWAŁA NR 2/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej
OBWIESZCZENIE NR 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej
OBWIESZCZENIE NR 2/2016 Uczelnianej Komsji Wyborczej