IMG_3543
IMG_3504
IMG_3538

List w sprawie Uchwały nr 126/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku oraz nr 2/2016 z dnia 10 lutego2016 roku

Powołanie przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uchwałą nr 126/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku oraz uchwała tejże Komisji nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku oznaczały rozpoczęcie okresu wyborczego na naszej uczelni.

Demokratyczny wybór władz rektorskich, dziekańskich, członków Senatu US, rady bibliotecznej, a niekiedy także dyrektorów instytutów, należy do niezbywalnych praw akademickich, potwierdzających autonomię uczelni wyższych.

Wyrażam nadzieję, że kandydaci do godności rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów czy senatorów będą rywalizowali, opierając się na merytorycznych, odnoszących się do otaczającej nas rzeczywistość, programach.

Chciałbym zaapelować do całej społeczności uniwersyteckiej, zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, studentów i doktorantów, jak również administracji, o to, by ze swojego prawa głosu skorzystali i by kierowali się przy swych wyborach racjonalną oceną tychże programów, ale także – by wzięli pod uwagę również względy etyczne.

Pamiętajmy przy tym, niezależnie od emocji, jakie mogą się pojawić, że najwyższym celem nas wszystkich posiadających, czynne i bierne prawa wyborcze, jest dobro Uniwersytetu Szczecińskiego.

prof. dr. hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, 16.03.2016 rok