niedzielski

Oświadczenie o rezygnacji z dalszego kandydowania na stanowisko Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na okres kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski
Katedra Efektywności Innowacji
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

„Pokorni ludzie idą zawsze z prądem.
Niepokorni próbują iść pod prąd.
Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych.”
Bernard Shaw

Najciemniej jest tuż przed wschodem słońca.
Paulo Coelho

Oświadczenie o rezygnacji z dalszego kandydowania na stanowisko Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na okres kadencji 2016-2020

Szanowni Państwo, członkowie społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego. Jesteśmy na etapie, że wybory władz rektorskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2016-2020, bezpośrednie decyzje wyborcze, zostały oddane w ręce 107 elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów. Można zaryzykować stwierdzenie, że decyzję o naszej przyszłości oddaliśmy w ręce 107 sprawiedliwych. Myślę, że jak wynika z deklaracji i programów wyborczych, których mieliśmy możliwość wysłuchania w czasie debaty kandydatów w dniu 11.042016, wszyscy chcemy silnego i nowoczesnego uniwersytetu. Pytaniem otwartym jest jednak czy wszyscy kandydaci maja zdolność realnego wdrożenia szeregu deklaracji. To z pewnością zweryfikuje nadchodząca kadencja, która będziemy oceniać za 4 lata. Ja jednak postaram się odnieść do faktów, do faktów obecnie kończącej się kadencji 2012-2016, a więc do tego jakiego uniwersytetu nie chcemy i myślę że większość się z tym zgodzi.

* Nie chcę uniwersytetu, gdzie ludzie którzy działają na rzecz jego rozwoju, ukazywani są jako największe zagrożenie, w ten sposób zabija się inicjatywy i nie buduje się kultury akademickiej.

* Nie chcę uniwersytetu, gdzie zwalnia się dyscyplinarnie pracowników w oparciu o nie prawdziwe informacje, gdyż może to spotkać każdego z nas, gdyż kultura akademicka to dążenie do prawdy

* Nie chce uniwersytetu gdzie zastrasza się pracowników, że się ich zwolni lub ukarze się finansowo, gdyż może to spotkać każdego z nas, kultura akademicka nie opiera się o strach, opiera się o poczucie bezpieczeństwa i poczucie elementarnej sprawiedliwości.

* Nie chcę uniwersytetu, gdzie wyłącza się mechanizmy dialogu w zakresie rozwiązywania problemów i różnych punktów widzenia, gdyż kultura akademicka to ciągły dialog i ścieranie się poglądów w duchu szukania kompromisu i prawdy.

* Nie chcę uniwersytetu gdzie jedynym narzędziem w obronie racji władz rektorskich jest komisja dyscyplinarna, prokuratura, zwolnienie dyscyplinarne lub zablokowanie awansu, traktowane jako straszak na niepokornych pracowników, którzy wskazują dysfunkcjonalności szeregu obszarów naszego uniwersytetu– nieomylności władz i kult jednostki dobrze został opisany w literaturze – kultura akademicka jest zaprzeczeniem kultu jednostki

* Nie chce uniwersytetu w którym nie przestrzega się uchwał senatu, to nie buduje kultury akademickiej opartej na wzajemnym zaufaniu i roli zbiorowych ciał statutowych

* Nie chcę uniwersytetu który pozostawia bez pomocy wydziały, które przechodzą okresowe problemy wynikające z normalnego faktu koniunktury zainteresowania studiami w określonych obszarach i kreowania wizji likwidacji tych wydziałów – kultura akademicka opiera się na fakcie że potrafimy wspólnie rozwiązać chwilowe problemy

* Nie chcę uniwersytetu, gdzie ogranicza się lub uniemożliwia dyskusję w statutowych ciałach, gdyż kultura akademicka opiera się na ścieraniu poglądów i swoistym ucieraniu się stanowisk, a w sposób szczególny na dochodzeniu do prawdy, odkrywaniu prawdy a nie jej zakłamywania i przemilczaniu.

Mając przekonanie, że wszyscy chcemy nowoczesnego i sprawnego uniwersytetu, apeluję do 107 sprawiedliwych, i do tych którzy im zawierzyli, aby w swojej decyzji kierowali się dobrem uniwersytetu, aby nie poddali się szeregu naciskom, którym są bezpardonowo poddawani, gdyż zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu są konieczne.

Mając na względzie dobro uniwersytetu, apeluję do wspomnianych 107 sprawiedliwych i do tych którzy obdarzyli ich zaufaniem i widzieli w mojej osobie możliwość realizacji pożądanych zmian dla dobra uniwersytetu, aby oddali swoje głosy na kandydatkę z doświadczeniem w kierowaniu jednostkami akademickimi, dla której wartości akademickie, wartości naszego środowiska, nie są wyłącznie sloganem, i która chce poprawić funkcjonowanie naszej uczelni, na prof. dr hab. Barbarę Kromolicką. Tym samym oświadczam, że na tym etapie wycofuję się z wyborów, aby nie rozpraszać głosów osób którzy nie chcą aby Uniwersytet Szczeciński w coraz większym stopniu zatracał wartości na których jest osadzony. Jak wskazywałem w moich tekstach wyborczych, moim jedynym celem nie było zdobicie stanowiska rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, lecz doprowadzenie do stworzenia sytuacji pozwalającej wszystkim, którym zależy na rozwoju uniwersytetu , budować siłę uniwersytetu. Osobiście zostając pracownikiem uczelni w 1990 roku, oddałem do dyspozycji Naszego Uniwersytetu, wszystkie swoje kompetencje i okres moich dwóch kadencji dziekańskich je zweryfikował, zgodnie z zasadą „Po owocach ich poznacie”. Jestem przekonany, że moja decyzja pozwoli Pani Profesor Barbarze Kromolickiej nie tylko wygrać te wybory w pierwszym glosowaniu, ale pokaże że 107 sprawiedliwych jest depozytariuszami woli naszej społeczności, społeczności która w zdecydowanej większości, chce modernizacji Uniwersytetu Szczecińskiego, w duchu wartości akademickich, z poszanowaniem godności pracowników, którzy służą swoimi kompetencjami Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Głosujmy na prof. Barbarę Kromolicką.