prof. dr hab. Barbara Kromolicka - Biogram

Pedagog społeczny, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji jednostek naukowych PAN, członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Polsce, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Rady ds. Seniora oraz Komisji ds. polityki senioralnej przy Prezydencie Miasta Szczecin. Czytaj więcej…

Hasło

Integracja i rozwój w kreowaniu kultury akademickiej

— prof. dr hab. Barbara Kromolicka
  • Program wyborczy na kadencję 2016-2020

    Jako pedagog społeczny dostrzegam rangę łączenia nauki z praktyką, jestem też za aktywizowaniem ludzi do działania, by razem przekształcać i ulepszać środowiska naszego życia. W pełni identyfikując się z uprawianą dyscypliną naukową, uważam, że w każdym Człowieku tkwi ogromny potencjał, by sam stawał się świadomy swojego człowieczeństwa i starał się zarówno życie swoje, jak i innych uczynić wartościowym.

  • Osoby zgłaszające kandydaturę

    Osobami zgłaszającymi kandydaturę Kandydatki są m.in. pracownicy Wydziału Humanistycznego,  Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Kultury Fizycznej oraz Promocji Zdrowia. Lista osób popierających dostępna jest poniżej. Zapraszamy do zapoznania się.

Galeria