UCHWAŁA NR 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie ustalenia listy okręgów wyborczych i podziału mandatów na poszczególne okręgi w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie procowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 2/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie określenia kalendarza czynności wyborczych do organów Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2016-2020

OBWIESZCZENIE NR 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2016-2020 – wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz niektórych nauczycieli

OBWIESZCZENIE NR 2/2016 Uczelnianej Komsji Wyborczej

w sprawie niektórych czynności wyborczych i harmonogramie ich przeprowadzania
– wybór rektora i prorektorów

KOMUNIKAT NR 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie wykonywania czynnego prawa wyborczego przez pełnomocnika

KOMUNIKAT NR 2/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej

dotyczący obowiązków niektórych osób, kandydujących w wyborach do organów Uniwersytetu Szczecińskiego wynikających z ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Wszelkie najnowsze informacje dostępne są pod adresem

http://dop.usz.edu.pl/wybory-2016-2020

@Glowimages: Marking A Tick Box
4
3
2
AppleMark