prof. dr hab. Edward Włodarczyk - Biogram

Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku, natomiast w 2001 roku stanowisko profesora zwyczajnego. Był promotorem 12 rozpraw doktorskich, recenzentem w 20 przewodach doktorskich, 15 habilitacyjnych i w 12 postępowaniach o tytuł profesora. Czytaj więcej…

Hasło

„E pluribus unum” – „Z wielu jedno”.

— prof. dr hab. Edward Włodarczyk
 • Program wyborczy na kadencję 2016-2020

  „Nie będzie jak było. I nie będzie jak jest. Stoimy przed bardzo ograniczonym wyborem. Albo inteligentnie dostosujemy system, albo go bezrozumnie zniszczymy”. Te słowa brytyjskiego ekonomisty i socjologa prof. Guy Standinga wypowiedziane przed rokiem są syntetycznym ujęciem skomplikowanej sytuacji szkolnictwa wyższego, zwłaszcza uniwersytetów europejskich. Odnoszą się także w całej rozciągłości do sytuacji środowiska akademickiego w Polsce.

 • Komitet Wyborczy

  W skład Komitetu Wyborczego weszli pracownicy, m.in. Wydziału Humanistycznego, Biologii, Nauk o Ziemi, Filologicznego, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Matematyczno-Fizycznego.

 • Wybrane dokonania w kadencji 2012-2016

  Wybrane dokonania władz rektorskich Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2012-2016. Infrastruktura, awanse, działalność naukowa badawcza, dydaktyka i kształcenie, współpraca międzynarodowa, organizacja uczelni, sytuacja finansowa…

 • Realizacja strategii

  Podniesienie jakości badań naukowych, poziomu kształcenia,  wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego, współpraca z otoczeniem, podniesienie sprawności i poprawa organizacji uczelni, zachowanie stabilności finansowej…

Galeria